Competenta teritoriala

Camera Executorilor Judecătorești Cluj

Str. Navodari Nr. 13 Ap. 4, Cluj-Napoca

Telefon 0371 476 062

Fax 0264 596 093

e-mail contact@cejcluj.ro

În conformitate cu Legea 188/2000 republicată, art. 8 “Executorii judecătoreşti îşi îndeplinesc atribuţiile în circumscripţia curţii de apel în raza căreia se află judecătoria pe lângă care funcţionează, dacă prin lege nu se dispune altfel”.

Situaţia cu localităţile în care executorii judecătoreşti îşi exercită atribuţiunile:

Competență teritorială

Cluj-Napoca municipiu
Apahida comună
Câmpeneşti sat
Corpodea sat
Dezmir sat
Pata sat
Sânicoară sat
Subcoasta sat
Baciu comună
Corosu sat
Mera sat
Popeşti sat
Rădaia sat
Siliştea Nouă sat
Suceagu sat
Caianu comună
Barai sat
Caianu Mic sat
Caianu Vama sat
Vaida Cămăraş sat
Văleni sat
Cămăraşu comună
Nauiu sat
Sanboleni sat
Chinteni comună
Deuţu sat
Feiurdeni sat
Macicaşu sat
Pădureni sat
Satu Lung sat
Săliştea Veche sat
Sânmartin sat
Vechea sat
Cojocna comună
Boj cătun
Boju sat
Cara sat
Huci sat
Iuriu de Câmpie sat
Morişti cătun
Straja sat
Feleacu comună
Casele Miceşti cătun
Gheorgheni sat
Saradis sat
Vâlcele sat
Floreşti comună
Luna de Sus sat
Tăuţi sat
Gilău comună
Someşu Rece sat
Someşu Cald sat
Măguri Răcătău comună
Măguri sat
Muntele Rece sat
Mociu comună
Boteni sat
Cheşaua sat
Cheşau sat
Crişeni sat
Falca cătun
Chirişu Român sat
Roşieni sat
Turmaş sat
Zorenii de Vale sat
Palatca comună
Bagaciu sat
Mureşenii de Câmpie sat
Sânpaul comună
Berindu sat
Mihăieşti sat
Sumurduc sat
Şardu sat
Topa Mică sat
Şuatu comună
Aruncuţa sat
Dâmburile sat
Gherla municipiu
Băiţa sat
Silivaş sat
Hâşdate sat
Aluniş comună
Corneni sat
Ghiroltă sat
Pruneni sat
Vale sat
Aşchileu comună
Aşchilu Mare sat
Aşchileu Mic sat
Cristurel sat
Dorna sat
Fodora sat
Bonţida comună
Coasta sat
Răscrici sat
Tăuşeni sat
Borşa comună
Borşa Cătun sat
Ceslaia sat
Cimăfaia sat
Giula sat
Buza comună
Rodunda sat
Cătina comună
Copru sat
Feldioara sat
Hagău sat
Hodaie sat
Valea Caldă sat
Corneşti comună
Bârlea sat
Igritea sat
Lujerdiu sat
Morău sat
Stoiana sat
Teocu de Jos sat
Teocu de Sus sat
Tiolturi sat
Dăbâca comună
Luna de Jos sat
Pâglişa sat
Fizeşul Gherlii comună
Bonţ sat
Nicula sat
Săcălaia sat
Giaca comună
Chiriş sat
Lacu sat
Legii sat
Puinii sat
Şucutard sat
Iclod comună
Fundătura sat
Iclozel sat
Livada sat
Orman sat
Jucu comună
Jucu de Jos sat
Jucu de Sus sat
Jucu de Mijloc sat
Jucu Herghelie sat
Gădălin sat
Visa sat
Mintiu Gherlii sat
Buneşti sat
Nima sat
Pădureni sat
Petreşti sat
Salatiu sat
Sânmartin comună
Ciaba sat
Cutca sat
Diviciorii Mari sat
Diviciorii Mici sat
Sâmboieni sat
Târguşor sat
Mahar sat
Sic comună
Taga comună
Năsal sat
Sânteju de Vale sat
Sântoiana sat
Vultureni comună
Băbuţiu sat
Bădeşti sat
Chidea sat
Făureni sat
Şoimeni sat
Huedin oraş
Bicalat sat
Aghireşu comună
Dancu sat
Băra sat
Dorolţu sat
Dâncu sat
Leghia sat
Inicu sat
Macau sat
Ticu sat
Ticu Colonie sat
Beliş comună
Bălceşti sat
Dealu Botii sat
Giurcuta de Sus sat
Poiana Horea sat
Smida sat
Călăţele comună
Calata sat
Dealu Negru sat
Finciu sat
Văleni sat
Calatele Padure sat
Căpuşu Mare comună
Căpuşu Mic sat
Agârbiciu sat
Bălceşti sat
Dângău Mare sat
Dângău Mic sat
Dumbrava sat
Paniceni sat
Straja sat
Ciucea comună
Vânători sat
Gârbău comună
Corneşti sat
Nădăşel sat
Turea sat
Viştea sat
Izvorul Crişului comună
Nadaşu sat
Nearşova sat
Şaula sat
Mănăstireni comună
Ardeova sat
Bedeciu sat
Bica sat
Bretea sat
Mănăşturu sat
Românesc sat
Mârgău comună
Bociu sat
Buteni sat
Ciuleni sat
Răchiţele sat
Scrind Frasinet sat
Mărisel comună
Negreni comună
Buca sat
Prelucele sat
Poieni comună
Bologa sat
Cerbeşti sat
Hodişu sat
Lunca Vişagului sat
Murlaca sat
Traniş sat
Valea Drăganului sat
Râşca comună
Dealu Mare sat
Lăpuşteşti sat
Mărceşti sat
Săcuieu comună
Rogojel sat
Vişag sat
Sâncraiu comună
Alunişu sat
Brăişoru sat
Domoşu sat
Horlacea sat
Dej municipiu
Ocna Dej oraş
Peştera sat
Pintic sat
Şomcutul Mic comună
Bobâlna comună
Antaş sat
Băbdiu sat
Blidăreşti sat
Cremenea sat
Maia sat
Oşorhei sat
Pruni sat
Răzbuneni sat
Sfarâş sat
Vâlcele comună
Căşeiu comună
Comorîţa sat
Coplean sat
Cuştura sat
Gârbou Dej sat
Guga sat
Leurda sat
Rugasesti comună
Salatruc sat
Urisor sat
Chiuesti comună
Dosubrici sat
Huta sat
Măgăoaia sat
Strâmbu sat
Valea Câşeului sat
Valea lui Opriş sat
Câţcău comună
Muncel sat
Sălişca sat
Cuzdrioara comună
Mănăşturel sat
Valea Gârboului sat
Jichişu de Jos comună
Codor sat
Jichişu de Sus comună
Sigău sat
Tărpiu sat
Mica comună
Dâmbu Mare sat
Mănăstirea sat
Mireş sat
Sânmărghita sat
Valea Cireşoaiei sat
Valea Luncii sat
Panticeu comună
Cătălina sat
Cubluşu Someşan sat
Dârja sat
Sărata sat
Recea Cristur comună
Căprioara sat
Ciobancă sat
Ciubăncuţa sat
Elciu sat
Escu sat
Ţurca sat
Osoi sat
Pustuţa sat
Unguraş comună
Batin sat
Doroţ sat
Sichso sat
Valea Unguraşului sat
Vad comună
Bogata de Jos sat
Bogata de Sus sat
Câlna sat
Cetan sat
Curtuiuş sat
Valea Groşilor sat
Turda municipiu
Câmpia Turzii oraş
Aiton comună
Rediu sat
Băisoara comună
Frasinet catun
Moara de Pădure sat
Muntele Băişorii sat
Muntele Bocului catun
Muntele Filii sat
Muntele Săcelului sat
Săcel sat
Călăraş comună
Bogata sat
Călăraş Gara sat
Ceanu Mare comună
Audici sat
Boian sat
Bolduţ sat
Ciurgău sat
Dosu Napului sat
Fănaţe sat
Hodai Boian sat
Iacobeni sat
Morţeşti sat
Stancu sat
Ştrucuţ sat
Valea lui Cati sat
Ciurila comună
Filea de Jos sat
Filea de Sus sat
Pădureni sat
Pruniş sat
Sălicea sat
Sălişte sat
Şutu sat
Frata comună
Berchesu sat
Oaş sat
Olariu sat
Pădurea Iacobeni sat
Poiana Frati sat
Razoare sat
Soporu de Câmpie sat
Iara comună
Agriş sat
Borzeşti sat
Buru sat
Cacova Ierii sat
Făgetu Ierii sat
Lungeşti sat
Masca sat
Măgura ierii sat
Ocolişel sat
Surduc sat
Valea Agrişului sat
Valea Vadului sat
Luna comună
Gligoreşti sat
Luncani sat
Mihai Viteazu comună
Cheia sat
Corneşti sat
Moldoveneşti comună
Bădeni sat
Pietroasa sat
Plăieş sat
Podeni sat
Stejeliş sat
Petreştii de Jos comună
Crăieşti sat
Deleni sat
Livada sat
Petreştii de Mijloc sat
Petreştii de Sus sat
Plaiuri sat
Ploscoş comună
Crairat sat
Lobodaş sat
Valea Florilor sat
Sănduleşti comună
Finişel sat
Hasdate sat
Lita sat
Liteni sat
Săvădisla comună
Stolna sat
Vălişoara sat
Vlaha sat
Tritenii de Jos comună
Clapa sat
Tritenii Colonie sat
Tritenii de Sus sat
Triteni Hotar sat
Pădureni sat
Tureni comună
Ceanu Mic sat
Comseşti sat
Martineşti sat
Miceşti sat
Valea Ierii comună
Cerc sat
Plopi sat
Viişoara comună
Urca sat
Zalău municipiu
Stâna sat
Cehu Silvaniei oraş
Horoatu Cehului sat
Motiş sat
Nadiş sat
Ulciug sat
Jibou oraş
Cuceu sat
Husia sat
Rona sat
Var sat
Almaşu comună
Băbiu sat
Cutiş sat
Jebucu sat
Mesteacănu sat
Petrinzel sat
Stâna sat
Tăudu sat
Băbeni comună
Ciocmani sat
Cliţ sat
Piroşa sat
Poieniţa sat
Bălan comună
Chechiş sat
Chendrea sat
Galpâia sat
Gâlgău Almaşului sat
Benesat comună
Aluniş sat
Biuşa sat
Bocşa comună
Borla sat
Buciumi comună
Bodia sat
Bogdana sat
Huta sat
Rastolt sat
Sângeorgiu de Meseş sat
Creaca comună
Borza sat
Brebi sat
Brusturi sat
Ciglean sat
Jac sat
Lupoaia sat
Prodăneşti sat
Viile Jacului sat
Cristolţ comună
Cristolţel sat
Muncel sat
Poiana Onţii sat
Văleni sat
Crişeni comună
Cristur-Crişeni sat
Deleni sat
Doba sat
Dobrin sat
Gârceiu sat
Naimon sat
Sâncraiul Silvaniei sat
Verveghiu sat
Cuzâplac comună
Cubleşu sat
Gălăşeni sat
Mierţa sat
Petrindu sat
Ruginoasa sat
Stoburu sat
Tămaşa sat
Fildu de Jos comună
Fildu de Mijloc sat
Fildu de Sus sat
Sfaraş sat
Tetisu sat
Gâlgău comună
Bârsău Mare sat
Căpâlna sat
Chizeni sat
Dobrocina sat
Fălcusa sat
Fodora sat
Frâncehii de Piatră sat
Glod sat
Gostila sat
Gura Vlădesei sat
Măgura sat
Poiana Blenchii sat
Gârbou comună
Bezded sat
Gălacea sat
Cernuc sat
Fabrica sat
Popteleac sat
Solomon sat
Hida comună
Adalin sat
Baica sat
Dragu sat
Fântânele sat
Miluani sat
Păduriş sat
Răcâş sat
Sâmpetru Almaşului sat
Stupini sat
Trestia sat
Ugruţiu sat
Voivodeni sat
Ileanda comună
Bizuşa-Băi sat
Bârsăuţa sat
Dăbâceni sat
Delheni sat
Luminişu sat
Măleni sat
Negreni sat
Perii Vadului sat
Podişu sat
Răstoci sat
Rogna sat
Sasa sat
Letca comună
Ciula sat
Cozla sat
Cuciulet sat
Lemniu sat
Purcăreţ sat
Şoimuşeni sat
Topliţa sat
Vălişoara sat
Lozna comună
Cormeniş sat
Preluci sat
Valea Leşului sat
Valea Loznei sat
Meseşenii de Jos comună
Aghireş sat
Fetindia sat
Meseşenii de Sus sat
Hereclean comună
Archid sat
Badon sat
Bocşiţa sat
Chilioara sat
Coşeiu sat
Dioşod sat
Guruslău sat
Panic sat
Mirşid comună
Firminiş sat
Moigrad sat
Popeni sat
Năpradea comună
Cheud sat
Someş Guruslău sat
Trenis sat
Vădurele sat
Românaşi comună
Chichişa sat
Ciumărna sat
Păuşa sat
Poarta Sălajului sat
Romiţa sat
Rus comună
Buzaş sat
Fântânele-Rus sat
Hăşmaş sat
Simişna sat
Sălăţig comună
Bulgari sat
Deja sat
Mineu sat
Sânmihaiu-Almaşului comună
Bercea sat
Sfânta Maria sat
Someş-Odorhei comună
Bârsa sat
Domnin sat
Inău sat
Notig sat
Şoimuş sat
Surduc comună
Brâglez sat
Selena sat
Testioara sat
Tihău sat
Turbuta sat
Treznea-Agrij comună
Bozna sat
Răştolţu-Desert sat
Zalha comună
Ceaca sat
Ciureni sat
Valea Ciurenilor sat
Valea Hranei sat
Valea Lungă sat
Vârtesca sat
Zimbor comună
Chendremal sat
Dolu sat
Sutor sat
Şimleu Silvaniei oraş
Bic sat
Cehei sat
Pusta sat
Bănişor comună
Ban sat
Peceiu sat
Bobota comună
Derşida sat
Zalnoc sat
Şamşud comună
Valea Pomilor sat
Câmpia sat
Sălajeni sat
Camăr comună
Chieşd comună
Colonia Sighetu Silvaniei sat
Sighetu Silvaniei sat
Cizer comună
Plesca sat
Pria sat
Crasna comună
Huseni sat
Marin sat
Ratin sat
Halmăşd comună
Aleuş sat
Cerisa sat
Drighiu sat
Hurez sat
Horoatu Crasnei comună
Hurez sat
Stârciu sat
Seredeiu sat
Ip comună
Cosniciu de Jos sat
Cosniciu de Sus sat
Zăuan sat
Zăuan băi sat
Marca comună
Leşmir sat
Marca Huta sat
Porţ sat
Sumal sat
Măierişte comună
Carastelec comună
Criştelec sat
Doh sat
Dumuslău sat
Giurtelecu Şimleului sat
Mălădia sat
Uileacu Şimleului sat
Nusfalău comună
Bilghezd sat
Boghiş sat
Bozieş sat
Pericei comună
Bădăcin sat
Periceiu Mic sat
Sici sat
Plopiş comună
Făgetu sat
Iaz sat
Sâg comună
Fizeş sat
Mal sat
Sârbi sat
Tusa sat
Sărmăşag comună
Ilişua sat
Lompirt sat
Moiad sat
Poiana Măgura sat
Valcău de Jos comună
Lazuri sat
Preoteasa sat
Ratovei sat
Sub Cetate sat
Valcău de Sus sat
Vârsolţ comună
Recea sat
Recea Mică sat
Baia Mare municipiu
Blidari cartier
Firiza sat
Valea Neagră sat
Ardusat comună
Arieşu de Câmp sat
Colţirea sat
Ariniş comună
Rodina sat
Tămăşeşti sat
Asuaju de Sus comună
Asuaju de Jos sat
Baia Sprie oraş
Chiuzbaia sat
Satu Nou de Sus sat
Tăuţii de Sus sat
Băiţa de Sub Codru comună
Odeşti sat
Urmeniş sat
Băseşti comună
Sălişte sat
Strenţ sat
Bicaz comună
Ciuta sat
Corbi sat
Cavnic oraş
Cicărlău comună
Bârgău sat
Handalu Ilbei sat
Ilba sat
Dumbrăviţa comună
Cărbunari sat
Chechiş sat
Rus sat
Şindreşti sat
Unguraş sat
Fărcaşa comună
Buzeşti sat
Sârbi sat
Tămaia sat
Groş comună
Ocoliş sat
Satu Nou de Jos sat
Oarţa de Jos comună
Oarţa de Sus sat
Ortâţa sat
Recea comună
Bozânta Mică sat
Lăpuşel sat
Mocira sat
Săsar sat
Sălsig comună
Gârdani sat
Seini orş
Săbişa sat
Vile Apei sat
Săcălăşeni comună
Cătălina sat
Ilba sat
Coaş sat
Coltău sat
Coruia sat
Culcea sat
Întrerâuri sat
Şişeşti comună
Bontăieni sat
Cetăţele sat
Dăneşti sat
Negreia sat
Plopiş sat
Surdeşti sat
Tăuţii Măgherăuş oraş
Băiţa sat
Bozânta Mare sat
Buşag sat
Merişor sat
Nistru sat
Ulmoaşa sat
Ulmeni oraş
Chelinţa sat
Mănău sat
Someş-Uileac sat
Tohat sat
Ţicău sat
Vicea sat
Arduzel sat
Sighetu Marmaţiei municipiu
Sarasău comună
Câmpulung la Tisa comună
Săpânţa comună
Remeţi comună
Teceu mic sat
Piatra sat
Bocicoiu Mare comună
Lunca la Tisa sat
Crăciuneşti sat
Tisa sat
Rona de Jos comună
Rona de Sus comună
Coştiui sat
Vadu Izei comună
Valea Stejarului sat
Onceşti comună
Bărsana comună
Năneşti sat
Călineşti comună
Văleni sat
Corneşti sat
Budeşti comună
Sârbi sat
Ocna Şugatag comună
Hoteni sat
Breb sat
Sat Şugatag sat
Giuleşti comună
Fereşti sat
Berbeşti sat
Mănăstirea sat
Deseşi comună
Mara sat
Hărniceşti sat
Vişeu de Sus oraş
Borşa comună
Moisei comună
Vişeu de Jos comună
Leordina comună
Petrova comună
Bistra comună
Crasna Vişeului sat
Ruscova comună
Repedea comună
Poienile de Sub Munte comună
Târgu Lapuş oraş
Boiereni sat
Borcut sat
Cutoaia sat
Damacuseni sat
Dobric sat
Dumbrava sat
Fântânele sat
Inău sat
Răzoare sat
Rogoz sat
Rohia sat
Stoiceni sat
Băiuţ comună
Poiana Botizei sat
Strâmbu Băiuţ sat
Cerneşti comună
Brebeni sat
Ciocotiş sat
Finaţe sat
Izvoarele sat
Măgureni sat
Trestia sat
Copanic Mănăştur comună
Berinta sat
Călpiniş sat
Copalnic sat
Curtuiuşu Mic sat
Făureşti sat
Laschia sat
Preluca Nouă sat
Preluca Veche sat
Ruşor sat
Val sat
Coloieni comună
Baba sat
Dealu Mare sat
Draghia sat
Vălenii Lăpuşului sat
Cupşeni comună
Costeni sat
Libotin sat
Ungureni sat
Grosii Ţibleşului comună
Lăpuş comună
Suciu de Sus comună
Suciu de Jos sat
Larga sat
Vima Mică comună
Aspra sat
Dealu Corbului sat
Jugastreni sat
Peteritea sat
Dima Mare comună
Dragomireşti oraş
Slătioara comună
Glod sat
Strâmtura sat
Rozovlea sat
Botiza sat
Poienile Izei sat
Şieu sat
Ieud sat
Bogdan-Vodă sat
Săliştea de Jos sat
Săliştea de Sus sat
Săcel sat
Şomcuta Mare oraş
Buciumi sat
Buteasa sat
Ciolt sat
Codrul Buteşii sat
Finteuşul Mare sat
Hovrila sat
Vălenii Şomcuta sat
Valea Chioarului comună
Fericea sat
Curtuiuşul Mare sat
Duruşa sat
Mesteacăn sat
Vărai sat
Remetea Chioar comună
Berchez sat
Berchezoaia sat
Posta sat
Remecioara sat
Satulung comună
Arieşul de Pădure sat
Hideaga sat
Mogoşeşti sat
Pribileşti sat
Fersig sat
Finteuşul Mic sat
Mireşul Mare comună
Dăneşti Chioarului sat
Iadăra sat
Lucaceşti sat
Buciumi sat
Remeţi pe Someş sat
Stejera sat
Tulghueş sat
Bistriţa municipiu
Bistriţa Bârgaului comună
Colibiţa sat
Budacu de Jos comună
Buduş sat
Jelna sat
Monariu sat
Simioneşti sat
Budeşti comună
Budeşti Fânţe sat
Ţagu sat
Ţăgşoru sat
Cetate comună
Satu Nou sat
Orheiu Bistriţei sat
Pietriş sat
Dumitriţa comună
Budacu de Sus sat
Ragla sat
Galaţii Bistriţei comună
Albeştii Bistriţei sat
Dibşa sat
Herina sat
Tonciu sat
Josenii Bârgăului comună
Mijlocenii Bârgăului sat
Strâmba sat
Livezile comună
Cuşma sat
Dorolea sat
Dumbrava sat
Valea Poienii sat
Mărişelu comună
Bârla sat
Domneşti sat
Jeica sat
Măgurele sat
Meţeni sat
Sântioana sat
Miceştii de Câmpie comună
Fântâniţa sat
Vişuia sat
Milaş comună
Comlod sat
După Deal sat
Ghemeş sat
Hiream sat
Orosfaia sat
Monor comună
Gledin sat
Prundu Bârgăului comună
Susenii Bârgăului sat
Silvaşu de Câmpie comună
Draga sat
Fânaţele Silivaşului sat
Porumbeni sat
Sânmihaiu de Câmpie comună
Brăteni sat
La Curte sat
Sălcuţa sat
Stupini sat
Zoreni sat
Şieu comună
Ardan sat
Posmuş sat
Şoimuş sat
Şieu Măgheruş comună
Arcalia sat
Chintelnic sat
Crainimăt sat
Podirei sat
Sărăţel sat
Valea Măgheruşului sat
Şieuţ comună
Lunca sat
Ruştior sat
Sebiş sat
Teaca comună
Pintic sat
Archiud sat
Budurleni sat
Ocniţa sat
Viile Tecii sat
Tiha Bârgăului comună
Cioasa sat
Mureşenii Bârgăului sat
Piatra Fântânele sat
Tureac sat
Urmeniş comună
Câmp sat
Coseriu sat
Delureni sat
Fânaţe sat
Podenii sat
Scoabe sat
Şopteriu sat
Vale sat
Valea Mare sat
Năsăud oraş
Liviu Rebreanu sat
Salva comună
R. Salva sat
Coşbuc comună
Bichigiu sat
Telciu comună
Fiad sat
Romuli comună
Dealu Ştefăniţei sat
Zagra comună
Poiana Zăgrii sat
Suplai sat
Perişor sat
Nimigea comună
Nimigea de Sus sat
Mocod sat
Mititei sat
Mintiu sat
Floreşti sat
Taure sat
Dumitra comună
Cepari sat
Tarpiu sat
Rebrişoara comună
Gersa I sat
Gersa II sat
Rebra comună
Parva comună
Feldru comună
Nepos sat
Ilva Mică comună
Leşu sat
Muntele Ilvei sat
Alşiţa sat
Lunca Mare comună
Lunca Ilvei sat
Sângeorz Băi oraş
Cormaia sat
Maieru comună
Anieş sat
Rodna comună
Valea Vinului sat
Şanţ comună
Valea Mare sat
Beclean oraş
Rusu de Jos sat
Rusu de Sus sat
Figa sat
Beclenuţ sat
Coldău sat
Căianu Mic comună
Căianu Mare sat
Ciceu Poieni sat
Dobric sat
Dobricel sat
Chiochiş comună
Buza sat
Manic sat
Jimbor sat
Strugureni sat
Apatiu sat
Cheşiu sat
Bozieş sat
Chiuza comună
Sasarm sat
Piatra sat
Mireşti sat
Ciceu Giurgeşti comună
Dumbrăveni sat
Negrileşti comună
Breaza sat
Purcărete sat
Nuşeni comună
Beudiu sat
Viţa sat
Ţentea sat
Sânnicoară sat
Malin sat
Dumbrava sat
Feleac sat
Reteag comună
Ciceu Mihăieşti sat
Baţa sat
Leleşti sat
Ciceu Corabia sat
Uriu comună
Cristeştii Ciceului sat
Hăşmaşul Ciceu sat
Ilişua sat
Spermezeu comună
Dumbrăviţa sat
Păltinesa sat
Sita sat
Hălmăsău sat
Şesuri sat
Târlişua comună
Lunca Borlesei sat
Borleasa sat
Răcăteşu sat
Agrieş sat
Agrişel sat
Lunca Sătească sat
Cireaş sat
Oarzina sat
Şendroaia sat
Molişet sat
Şintereag comună
Şintereag Gară sat
Cociu sat
Şieu Sfântu sat
Blăjenii de Sus sat
Blăjenii de Jos sat
Caila sat
Şieu-Odorhei comună
Viile Cristur sat
Cristur sat
Şirioara sat
Coasta sat
Bretea sat
Agrişu de Jos sat
Agrişu de Sus sat
Leghinţa comună
Bungard sat
Sângeorzu Nou sat
Vermeş sat
Sâniacob sat
Ţigău sat
Chiraleş sat
Matei comună
Fântânele sat
Moruţ sat
Corvineti sat
Bidiu sat
Enciu sat
Braniştea comună
Măluţ sat
Cireşoaia sat