Competenta

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000 (modificată), membrii Camerei Executorilor Judecătoreşti au următoarele atribuţii:

• Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
• Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
• Comunicarea actelor de procedură
• Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe
• Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească
• Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă
• Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă
• Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz
• Executări directe:
– Evacuări
– Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
– Vizitarea minorului
– Puneri în posesie, grantuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
• Executari indirecte:
– Urmărirea mobiliară a creanţelor
– Urmărirea imobiliară a creanţelor
• Popriri
• Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin
• Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)
• Procese verbale de ofertă reală
• Confiscări
• Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale
• Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţă