Conducerea

Colegiul Director al Camerei Executorilor Judecătoreşti Cluj:

Membrii Colegiul Director :

Comisia de cenzori a CEJ Cluj:

Reprezentantul CEJ Cluj în Consiliul UNEJ:

Reprezentantul CEJ Cluj în Comisia Superioara de Disciplina din România:

Consiliul de disciplină al Camerei:

Membrii supleanti Consiliu Disciplina al CEJ Cluj:

Persoana desemnată pentru Consiliul de Conducere al C.A.E.J.:

Delegat in Congresul UNEJ:

Jurist: